Kontakt

Savez udruženja oboljelih od MS FBiH

Adresa: Džemala Bijedića 42, 71000 Sarajevo

Predsjednik SUOMSFBiH
prof.dr. Jasminka Đelilović Vranić

Predsjednik Skupštine
Edin Čišija

Sekretar SUOMSFBiH
Ilda Hanić

Tel: +38733972770

Mob: +38762605846

ID broj: 4200098610000

Žiro račun: 3389002206365114
Uni Cedit Bank dd

e-mail: savezuomsfbih@gmail.com