Savez udruženja oboljelih od multiple skleroze Federacije Bosne i Hercegovine je nevladina, neprofitabilna, invalidska organizacija, koja okuplja i pomaže kategoriju osoba sa teškim invaliditetom-osobe oboljele od multiple skleroze (MS). Osnovan je 1975. godine i u kontinuitetu postoji i danas.

Savez kao krovna organizacija oboljelih od MS-e sastoji se od pet (5) kantonalnih i regionalnih, odnosno općinskih udruženja – podružnica.

Savez Udruženja oboljelih od multiple skleroze FBiH od maja 2002. godine ima status redovne članice THE EUROPEAN MS PLATFORM (EMSP), evropske nevladine organizacije osnovane od strane nacionalnih udruženja oboljelih od MS-a evropskih zemalja, a u cilju saradnje i unapređenja aktivnosti na evropskom nivou. Savez također ima status pridružene članice u svjetskoj organizaciji – THE MULTIPLE SCLEROSIS INTERNATIONAL FEDERATION (MSIF).

Savez udruženja oboljelih od multiple skleroze FBiH je član Vijeća organizacija osoba sa invaliditetom Federacije BiH (VOOSI FBiH).

            Savez trenutno na području Federacije BiH broji skoro 2000 članova.

 • Potpisivanje ugovora između Federalnog ministarstva rada i socijelne politike i 14 udruženja oaoba sa invaliditetom FBiH
  Danas (09.07.2024.) je u sjedištu Federalnog ministarstva rada i socijalne politike u Sarajevu, federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić potpisao ugovore sa predstavnicima 14 udruženja koja predstavljaju osobe sa invaliditetom u Federaciji BiH.
 • Predavanje u sklopu BHAAS 22.06.2024
  Danas, 22.06.2024. godine u hotelu Hills na Ilidži je održan medicinski simpozij u sklopu 15 dana BHAAS (Bosanskohercegovačko-Američke Akademije Nauka i Umjetnosti). Danas je održan i 14. Internacionalni simpozij iz oblasti neurologije koji je bio posvećen temama Multiple skleroze, migrene, Parkinsonove bolesti i epilepsijama kao i rehabilitaciji Predsjednica SUONSFBiH, prof. dr Jasminka Đelilović-Vranić je održala predavanje na temu “Multipla skleroza +i trudnoća”
 • 8. Akademija Multiple Skleroze
  U Dubrovniku je u periodu od 10.-14.06.2026. godine u organizaciji IUC – Inter University Centre Dubrovnik organizovana 8. Akademija o Multiploj sklerozi, u zajedničkoj organizaciji Univerziteta u Zagrebu, Beogradu, Sarajevu i Tuzli.
 • Sjednica Upravnog Odbora SUOMSFBiH 04.06.2024.
  Dana 04.06.2024.g održana sjednica Upravnog odbora SUOMSFBiH. edna od tačaka dnevnog reda bila je i zapošljavanje OSI u SUOMSFBiH. Dogovorene naredne aktivnosti, kao i priprema za realizaciju projekta “Kako izaći iz socijalne izolacije”. U nastavku pod tačkom razno, razgovaralo se o aktivnostima članica saveza.
 • Prvi radni dan OSI u SUOMSFBiH
  Uz podršku Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, kroz podsticaj za novo zapošljavanje, potpisan je Ugovor o zapošljavanju OSI Mersii Muminović i Nezrine Babunović u SUOMSFBiH.
 • Gostovanje u emisiji “Naše priče”, Alfa TV 30.05.2024.
  današnjem izdanju emisije “Naše priče” gošće su bile Ilda Hanić, sekretar Saveza Udruženja oboljelih od multiple Skleroze Bosne i Hercegovine i Ramjana Lekić, predsjednica Udruženja za pomoć i edukaciju oboljelih od multiple skleroze Ilidža.
 • Obilježen Svjetski dan Multiple Skleroze u KCUS
  Povodom obilježavanja Svjetskog dana multiple sklerozeodržano je predavanje u prostorijama Discipline za nauku Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu (bivši naziv: Institut za naučnoistraživački rad i razvoj – NIR) dana 30.05.2024.
 • Potpisivanje ugovora sa OSI u SUOMSFBiH
  U sedmici obilježavanja Svjetskog dana multiple skleroze, potpisan je još jedan Ugovor o radu sa našom Nezrinom Babunović, koja je time postala zvanično zaposleno lice OSI u SUOMSFBiH.
 • Gostovanje u Sarajevkom jutro TV Sarajevo, 27.05.2024. godine
  Televizija Sarajevo, Sarajevsko jutro 27.05.2024. godine u 09:00h u režiji multiple skleroze i srodnih oboljenja.