Održana sjednica VOOSI-ja FBiH

Danas, 07.07.2021. godine, u prostorijama Saveza distrofičara Federacije BiH u ulici Zmaja od Bosne br. 82 u Sarajevu, održana je sjednica Vijeća organizacija osoba sa invaliditetom Federacije BiH (VOOSI).

Nakon usvajanja zapisnika sa prethodne sjednice, razmatran je Nacrt Zakona o organizacijama i reprezentativnim organizacijama osoba sa invaliditetom i civilnih žrtava rata, gdje je sačinjen dokument sa primjedbama na ovaj zakon, a koji će biti potpisan od strane svih članica VOOSI-ja i upućen Ministarstvu za rad i socijalnu politiku Federacije BiH. Dalje, razmatran je izbor Predsjednika i Potpredsjednika Vijeća, a za Predsjednika je jednoglasno izabran Direktor Saveza distrofičara Federacije BiH g-din Almir Šahmanija, dok je za Potpredsjednicu, također jednoglasno, izabrana g-đa Senida Karović, Predsjednica Unije civilnih žrtava rata Federacije BiH.

Na kraju se raspravljalo o aktuelnim pitanjima koja se tiču osoba sa invaliditetom na području Federacije BiH i njihovih organizacija.

Na sastanku su prisustvovali predstavnici svih organizacija koje čine Vijeće organizacija osoba sa invaliditetom Federacije BiH (VOOSI)

Ispred Suomsfbih prisustvovala predsjednica SUOMSFBiH prof.dr. Jasminka Đelilović-Vranić

Preuzeto sa: https://sdfbih.ba/clanci/vijesti/odrzana-sjednica-voosi-ja-fbih