Projekat – Pružanje psihološke/neuropsihijatrijske pomoći i ortopedskih pomagala u doba pandemije Kovid-19 “Niste zaboravljeni”

U toku su pripreme za implementaciju projekta odobrenog od Ministarstva rada i socijalne politike pod nazivom:

Pružanje psihološke/neuropsihijatrijske pomoći i ortopedskih pomagala u doba pandemije Kovid-19 “Niste zaboravljeni”