Radni sastanak predstavnika Udruženja oboljelih od MS ZDK sa članovima iz Općine Žepče

Dana 18.09.2021. godine Predsjednica Udruženja oboljelih od MS ZDK i članice Udruženja održale su Radni sastanak sa članovima iz Općine Žepče i učlanjenje novih članova.

Sastanak je održan od 11.30 do 15: sati, a sastanuku je prisustvovalo 13 članova.

Pored radnog sastanka, posjetili smo našu nepokretnu članicu.

Teme sastanka su bile interesovanje novih članova oko imunomodulatorne terapije i postupka dolaženja na listu čekanja i razgovori sa oboljelim koji su duže sa dijagnozom MS.

U samom gradu Žepče došlo se do podatka da je u zadnjoj godini dana identifikovano 5 novooboljelih i to mlađih osoba, koji ne žele još uvijek da se zna za njihovu bolest.