Predavanje i savjetovalište za oboljele od MS i članove njihovih porodica u prostorima SUOMSFBiH

Dana 12.10.2021. godine krenuli smo sa realizacijom projekta “Pružanje psihološke/neuropsihijatrijske pomoći”.

U kancelariji SUOMSFBiH održali smo predavanje i savjetovalište za oboljele od MS i članove njihovih porodica od 17:00-20:00 sati.

Cilj predavanja je bio pružiti psihološku pomoć i pomoć prilikom prihvatanja bolesti, kao i suočavanja sa njom.

Članovi porodica su razmijenili svoja iskustva i probleme sa kojima se susreću. Jedan od većih problema je i lista čekanja za imunomodulatornu terapiju.

Prilikom predavanja veliki akcent je stavljen i na vakcinisanje protiv COVID-19. Preporuka neurologa je da se svi vakcinišu, bez obzira koja vakcina u pitanju. Bitno je pratiti kada je stabilna epidemiološka situacija i da oboljeli od MS nemaju simptoma prehlade.

Predavač je bila prof. dr Jasminka Đelilović-Vranić i asistent Ilda Hanić