Pozivnica povodom Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom

Pozivnica

Povodom Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom i završetka realizacije Projekta “Pružanje psihološke pomoći i obezbjeđenje ortopedskih pomagala u doba pandemije Covid-19 – Niste zaboravljeni”, pozivamo Vas da dana 03.12.2021. godine u Hotelu Orange u 17:00h prisustvujete navedenoj aktivnosti.

Molimo vas da povrdite prijave na e-mail savezuomsfbih@gmail.com