Medis neuro Forum

Mostar 19-21.05.2023

U organizaciji farmaceutske kuće Medis sa ljekarima iz Bosne i Hercegovine, u Mostaru je od 19- do 21 maja 2023. godine održan Medis neuro Forum.

U sklopu Foruma je održana i panel diskusija koju su vodile prof. Đelilović-Vranić i Prof. Vidović, a koja se odnosila na odabir terapije za pacijente sa Mulpiple sklerozom.