U PARKU RAVNE 2 OBILJEŽEN SVJETSKI DAN MULTIPLE SKLEROZE

Obilježavanje svjetskog dana multiple skleroze u parku ravne propratila je i TV Visoko sa svojim prilogom.

Prilog možete pogledati na slijedećem linku