POZIVNICA

Pozivamo Vas da prisustvujete realizaciji aktivnosti Projekta psiho-socijalna pomoć uz podjelu ortopedskih pomagala i muziko-terapiju pod nazivom „Kako izaći iz socijalne izolacije“.

Planirano održavanje aktivnosti je 26.11.2023. godine sa početkom u 16:00 sati, restoran „Stari krovovi“ u sklopu hotela Elegance, ul. Željeznička 10.

Prijave je potrebno izvršiti do 22.11.2023. godine na e-mail  savezuomsfbih@gmail.com