UN Konferencija „Unapređenje zaštite ljudskih prava, participacije i inkluzije u Bosni i Hercegovini“

Na poziv UN naša predstavnica Dijana Pleh ispred SUOMS FBiH, učestvovala je na Konferenciji: „Unapređenje zaštite ljudskih prava, participacije i inkluzije u Bosni i Hercegovini“  povodom obilježavanja Međunarodnog dana ljudskih prava koji se obilježava 10.12.2023. godine.

U saradnji sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice konferencija je imala za cilj da mnoge organizacije koje predstavljaju ciljanu grupu kao što su osobe s invaliditetom iznesu svoje stavove i mišljenja po pitanju poštovanja odnosno kršenja ljudski prava u Bosni i Hercegovini.

Same činjenice iznesene na Konferenciji od strane prisutnih i izlaganja kroz panele biće predstavljena na veoma važnom događaju koji će biti upriličen 11. i 12.12.2023. godine u Ženevi u organizaciji Kancelarije Visokog komesara UN za ljudska prava.

Značaj ovog događaja za BiH-u je u tome, što će biti početak pokretanja UPR (Univerzalni Periodični Pregled) s tim da će BiH proći svoj četvrti UPR početkom 2025. godine.

Važna platforma za dijalog o ljudskim pravima i unapređenja, promicanja te zaštita ljudskih prava! Predstavljeni su nalazi i preporuke izvještaja o procjeni UN o pravima osoba s invaliditetom a sve u cilju ocjene stepena provođenja Međunarodne konvencije o pravima osoba s invaliditetom.