Sjednica Upravnog odbora SUOMS FBiH

Dana, 23.12.2023. održana je Sjednica Upravnog odbora SUOMS FBiH.

Sjednici su prisustvovali predstavnici udruženja članice Saveza: Tuzlanskog Kantona, Zeničko-Dobojskog Kantona, Bosansko-Podrinjskog Kantona, Distrikta Brčko, predstavnici udruženja MS Ilidža i dva zaposlena lica u SUOMS FBiH preko Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje OSI.

Dnevni red od 5 tačaka usvojen je jednoglasno kao i Zapisnik sa prethodne sjednice UO koja održana 16.08.2023. godine.

Sekretar, Ilda Hanić podnijela je izvještaj o utrošku sredstava po kvartalima te obavijestila prisutne o skorašnjoj kontroli Federalnog resornog ministarstva.

Ukazane su smjernice članicama/predstavnicima kantonalnih udruženja o prikupljanju  podataka oboljelih članova u udruženjima koji imaju procjenu stepena invalidnosti, te članova sve u cilju tačnog brojnog stanja kako u udruženjima tako i u Savezu.

Također su iznesene informacije o fazi izrade inicijative i prikupljanje podataka o oboljelim koji imaju procjenu invalidnost a zasnovan radni odnos. Inicijativa će biti upućena prema Federalnom nivou a tiče se benificiranog radnog staža OSI.

Ukazano je na jako loše stanje oko imuno modulatornih  terapija koje se finansiraju od strane Federalnog fonda solidarnosti vezano za oboljele od MS, prvenstveno dugo čekanje na odobravanje terapija od strane Federalnog fonda solidarnosti.

Dat je i usvojen prijedlog da se kantonalna udruženja obrate  zajedničkim dopisom prema Federalnom fondu, jer svako čekanje od godinu, dvije pa i više na listama dovodi do pogoršanja stanja te progresijom bolesti kod oboljelih od multiple skleroze.

Tekuća pitanja su se odnosila na izvještaj predstavnika kantonalnih udruženja o radu tokom tekuće 2023. godine te planiranje rada za 2024. godinu kako kantonalnih udruženja tako i SUOMS FBiH. Sjednica Upravnog odbora održana je u Restoranu „Stari Krovovi“ Ilidza sa početkom u 10 sati.