Sastanak VOOSI sa Ministrom Drljačom

Danas, 20.01.2021. godine, predstavnici Vijeća organizacija osoba sa invaliditetom Federacije BiH održali su sastanak sa Federalnim ministrom za rad i socijalnu politiku Veskom Drljačom i njegovim pomoćnikom u sektoru za osobe sa invaliditetom, Dobricom Jonjićem.

Na sastanku se razgovaralo o redovnom finansiranju saveza koji čine VOOSI u 2021. godini, gdje je traženo da se ubrzaju procedure, kao što je to urađeno prošle godine. Dalje, razgovaralo se rokovima, načinu raspodjele i pravdanja sredstava od igara na sreću, o načinu podnošenja izvještaja za redovna sredstva savezima, te o potpisivanju sporazuma sa pomenutim ministarstvom, koji bi članice VOOSI-ja, barem formalno, stavio u partnersku poziciju sa ovim ministarstvom.

U nastavku su iznesena pitanja iz dopisa Saveza udruženja osoba sa cerebralnom paralizom FBiH, a koja se tiču podrške savezima i osobama sa invaliditetom u doba pandemije COVID-19.

U  ovoj opširnoj i konstruktivnoj diskusiji, u kojoj su učestvovali svi prisutni, izneseni su stavovi i usaglašena sva pitanja o kojima se diskutovalo.

Sastanku, koji je održan uz poštivanje svih epidemioloških mjera donesenih od strane nadležnih organa, prisustvovali su predstavnici svih saveza koji čine Vijeće organizacija osoba sa invaliditetom F BiH, među kojima i predstavnici Saveza distrofičara Federacije BiH.

Ispred SUOMSFBiH ovom sastanku je prisustvovala sekretar Ilda Hanić

Preuzeto sa: https://www.sdfbih.ba/clanci/vijesti/sastana-voosi-sa-ministrom-drljacom