Edukacija u sklopu Projekta Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice ZDK

U programu Projekta koji provodi Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Zeničko-Dobojskog Kantona održana je edukacija u hotelu Zenica 6.11.2021 u 11sati.

Gosti predavači su bili prof. dr Jasminka Đelilović-Vranić, specijalista neuropsihijatrije i doc. dr Sanja Drljević specijalista fizikalne medicine.

Edukator, dr Jasminka Đelilović-Vranić je govorila na temu “MS i oboljeli, kako prepoznati relaps, kada se javiti neurorologu i kako se nositi s tim?”.
Edukator, dr Sanja Drljević je govorila o optimalnim uslovima, koliko dnevno vježbati, koliko godišnje biti na fizikalnim rehabilitacijama, te koliki je optimum na godišnjem nivou BFL izražen u broju dana.

Panel diskusija se vodila sa oboljelim i članovima njihovih porodica oko teme imunoterapije.

Gost Harun Aliedfendić, predsjednik Koalicije ZDK iznio je sa sastanka koalicije koji je održan 03.11 i 04. 11.2021 zaključke o zakonima invalidnih osoba i ortopedskih pomagala na području ZDK, a koji bi trebao da se uvrsti u neke zakone na nivou Kantona, te koji treba da se realizuju.

Uključujuće predstavnike, ukupan broj prisutnih bilo je 24 članova, dok je edukaciju propratila i lokalna novinska kuca “Naša riječ”.