Projekat “Pružanje psihološke/neuropsihijatrijske pomoći u doba pandemije covid-19”

U sklopu projekta Udruženja oboljelih od MS Zeničko-Dobojskog Kantona, Savez udruženja oboljelih od MS FBiH realizovao je i Projekat “Pružanje psihološke/neuropsihijatrijske pomoći u doba pandemije covid-19”.

Među brojnim temama, pažnja je posvećena i temi “MS, COVID i vakcinacija”