Projekat pružanja psihološke/neuropsihijatrijske pomoći i obezbjeđenja ortopedskih pomagala u BPK

Dana 19.11.2021. godine završili smo sa podjelom ortopedskih pomagala u BPK i obilasku jednog ležećeg pacijenta u Ustikolini.

Podjela ortopedskih pomagala u sklopu realizacije Projekta pružanje psihološke/neuropsihijatrijske pomoći i obezbjeđenja ortopedskih pomagala u doba pandemije odobrenog od strane Federalnog ministarstva za rad i socijalnu politiku.