Sastanak Vijeća organizacija osoba sa invaliditetom u FBiH (VOOSI)

Dana 19.11.2021. godine sa početkom u 11:00 u prostorijama Federalnog ministarstva za rad i socijalnu politiku, održan je sastanak Vijeća organizacija osoba sa invaliditetom u Federaciji BiH (VOOSI).

Jedna od tema bila je i finansiranje članica VOOSI za 2022. godinu uključujući i sredstva ostvarena od dijela prihoda priređivanja igara na sreću.

Postignut je i dogovor o potpisivanju sporazuma o saradnji sa FMRSP, koji bi trebao biti potpisan 03.12.2021.god. na dan obilježavanja Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom.
Pored navedenih tema raspravljalo se i o pitanjima koja se tiču osoba sa invaliditetom na području FBiH.

Sastanku su prisustvovali:
Ministar za rad i socijalnu politiku FBiH g-din Vesko Drljača
Pomoćnik ministara za rad i socijalnu politiku FBiH g-din Dobrica Jonjić
Savjetnik ministara za rad i socijalnu politiku FBiH.
Predstavnici svih organizacija osoba sa invaliditetom a koje su članice VOOSI.
Ispred SUOMSFBIH prisustvovala je Sekretar Ilda Hanić.