Posjeta Udruženju oboljelih od multiple skleroze Tuzlanskog Kantona

Dana 30.09.2023. godine, sekretar SUOMSFBiH i pridruženi (pomažući) članovi Amel Hanić i Naza Hamidovic , posjetili su udruženja oboljelih od MS FBiH i prisustvovali redovnoj skupštini udruženja.

Nakon završene skupštine, na Panonskim jezerima održan je radni sastanak SUOMSFBiH i UOMSTK sa tačkama dnevnog reda:

  1. Primjena Zakona o organizacijama i reprezentativnim organizacijama OSI/CŽR,
  2. Zakon o jedinstvenim načelima i okviru materijalne podrške lica sa invaliditetom,
  3. Aktivnosti Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje OSI.

Pored navedenog, date su instrukcije vezano za postupke u primjeni i realizaciji tačaka dnevnog reda. Dogovorene su i aktivnosti izrade baze podataka i pomoć SUOMSFBiH.

OVIM PUTEM POZIVAMO SVE OBOLJELE OD MULTIPLE SKLEROZE TUZLANSKOG KANTONA, DA SE UČLANE U UDRUŽENJE I UČESTVUJU U NAREDNIM AKTIVNOSTIMA!

Zahvaljujemo se predsjednici Mersi Muminović, te Adviji Isić, Mini Vehabović – Džambić, Damiru Ćoriću i ostalim članovima koji su bili u mogućnosti prisustvovati današnjim aktivnostima.

Naredne aktivnosti SUOMSFBiH su i posjeta Udruženju oboljelih od MS ZDK, Udruženju oboljelih od multiple skleroze Brčko Distrikta BiH  i Udruženju oboljelih od MS HNK.