Vanredna sjednica Skupštine SUOMS FBiH

Vanredna sjednica Skupštine SUOMS FBiH, je održana 10.10.2023. godine s početkom u 16 sati u Hotelu Orange.

Članice Saveza sa svojim predstavnicima (delegatima) iz ZDK, TZK, BPK, Brčko distrikta te Udruženja Ilidza uzeli su učešće u raspravi u nizu tačaka koje su bile  predložene na Dnevnom redu Skupštine.

Vanredna sjednica je sazvana radi gašenja udruženja „Vjera i Borba“ Mostar HNK-a, koja je također bila članica SUOMSFBiH, te prelazak iz pridruženog u redovno članstvo Udruženja oboljelih od multiple skleroze Brčko Distrikta BiH.

U razgovoru sa članovima, oboljelim od multiple skleroze, iz HNK-a ukazano je na potrebu za osnivanje novog udruženja. Na Skupštini se razmatrala mogućnost i pomoć oko pokretanja procedure osnivanja udruženja u HNK-a.

Druga tačka Dnevnog reda odnosila se na finansijski izvještaj o trećem kvartalu utroška sredstava Saveza koji je podnijela sekretar Ilda Hanić. Na Skupštini je dato obrazloženje utroška Budžetskih sredstava od strane stručnog saradnika za ekonomsko-finansijske poslove iz FMRSP gospodina Adis Talića. Ukazano je na Zakonske odredbe svim članicama, tj. delegatima.

Naredna tačka odnosila se na izvještaje članica, tj. predsjednika udruženja o aktivnostima udruženja po kantonima.

Tekuća pitanja:

Delegati koji su učestvovali na Konferenciji UN-a ispred Saveza udruženja oboljelih od multiple skleroze  (Ilda Hanić, Mersudin Muminović TK, Dijana Pleh BPK ) u jutarnjim satima (10.10.2023.) podnijeli su izvještaj sa sastanka Konferencije UN-a i konsultativnog sastanka u toku dana.

Članovi, delegati su imali priliku pod tačkom tekuća pitanja, iznijeti svoje prijedloge, primjedbe na sam rad Saveza te iznijeti svoje probleme i potrebe udruženja po kantonima.

Usvojen je plan rada Saveza do kraja tekuće 2023. godine. Sjednica Skupštine završena je u 20:00 sati.