UN u BiH organizovao konsultacije o procjeni stanja ljudskih prava OSI u BiH

10.10.2023. godine, direktor Saveza distrofičara FBiH i predsjednik Vijeća organizacija osoba sa invaliditetom FBiH (VOOSI FBIH) g-din Almir Šahmanija, uzeo je značajno učešće u konsultacijama o procjeni stanja ljudskih prava osoba sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini. Konsultacije su održane u UN kući, ul. Zmaja od Bosne bb, u organizaciji Ujedinjenih nacija u BiH (UN) u okviru Sedmice održivog razvoja u Bosni i Hercegovini.